One moment,
please wait.

აღდგენა და მდგრადობა

საძოვრების მდგრადი მართვა, როგორც გარემოს დაცვისა და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო წყაროს შენარჩუნების გზა

Climate Adaptation UNDP
By Climate Adaptation UNDP
Footnotes: ავტორები: ანდრეა ეგანი, თორნიკე ფულარიანი, სილვია კალნინსი და გაეროს განვითარების პროგრამა/ფოტოები: ანდრეა ეგანი და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოში

Loading, please hold on.