One moment,
please wait.

Klimatske promjene I upravljanje rizicima od poplava

Jačanje hidrometeorološke mreže monitoringa sliva rijeke Vrbas u Bosni i Hercegovini

Climate Adaptation UNDP
By Climate Adaptation UNDP
Footnotes: Autori teksta Andrea Egan, Raduska Cupać, Slađana Bundalo / Fotografije: Andrea Egan i UNDP BiH

Loading, please hold on.