Adapting to climate change by rehabilitating the forest & pasture ecosystems in Armenia

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության բարձրացում Հայաստանում անտառների և արոտավայրերի էկոհամակարգերը վերականգնելու միջոցով

საძოვრების მდგრადი მართვა, როგორც გარემოს დაცვისა და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო წყაროს შენარჩუნების გზა

Created with

A beautiful website for your photo stories.

Create your free site